Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Rejestr Instytucji Kultury - Kultura i rekreacja - Urząd Gminy Tomaszów Lubelski.

 

Pobierz PDF

Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tomaszów Lubelski, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane
i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia
2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tomaszów Lubelski:

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej. 
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tomaszów Lubelski.

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tomaszów Lubelski prowadzi Referat promocji, informacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Gminy Tomaszów Lubelski,
  ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 30 85, godziny urzędowania: 7:30 - 15:30.
 2. Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu).
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  1. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu,
   kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie (wzór wniosku w załączeniu; szczegółowa procedura
   na stronie BIP: https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu: https://tomaszowlubelski.pl ).
 5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych
  w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
 6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany
  we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

KSIĘGA REJESTROWA GOK PODHORCE

KSIEGA REJESTROWA WDK

ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O WYDANIE ODPISU

ZAŁĄCZNIK NR 2 WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN WPISU  W REJESTRZE

ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR ODPISU PEŁNEGO Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR ODPISU SKRÓCONEGO Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY 

Małgorzata Miecznik-Borkowska
 • LRGD
 • Punkt potwierdzający profil zaufany
 • lgd
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Manager Punktów Adresowych
 • MAIC
 • GOTANIA
 • POLSKA W LICZBACH
 • MIKROPORADY
 • ROZTOCZE WITA
 • STOWARZYSZENIE CZAJNIA
 • SWISS CONTRIBUTION
 • NIWA
 • WFOŚiGW w Lublinie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji "Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego"
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.