Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Program współpracy Gminy Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi - Organizacje pozarządowe - Urząd Gminy Tomaszów Lubelski.

 

Pobierz PDF

Program współpracy Gminy Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017


Tomaszów Lubelski, dn. 25.10.2015 r.


KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie gminy Tomaszów Lubelski i na rzecz społeczności lokalnej gminy, do konsultacji w sprawie programu współpracy Gminy Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy. W związku z nowelizacją w/w ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy, roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Opinie i uwagi do programu współpracy proszę wnosić w oparciu o projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Wiejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na rok 2017", na załączonym niżej formularzu w terminie do 9 listopada 2016 r. na adres Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29 listopada 9 lub e-mail promocja@tomaszowlubelski.pl Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 5a ust. 4 znowelizowanej ustawy program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera w szczególności: 1. Cel główny i cele szczegółowe programu, 2. Zasady współpracy, 3. Zakres przedmiotowy, 4. Formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, 5. Priorytetowe zadania publiczne, 6. Okres realizacji programu, 7. Sposób realizacji programu, 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, 9. Sposób oceny realizacji programu, 10. Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Formularz do pobrania: 

Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Wiejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

Formularz zgłaszania  opinii i uwag


 

   Tomaszów Lubelski, dn. 10.06.2016 r.

 

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 ROKU uchwalonego Uchwałą Nr XL/283/2010 Rady Gminy w dniu 5 listopada 2010 roku.Program współpracy Gminy Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok


   Tomaszów Lubelski, dn. 03.12.2016 r.

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI    
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK

 

Drodzy Państwo,

Roczny Program Współpracy Gminy Tomaszów Lubelski z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok zostały uchwalony podczas sesji Rady Gminy Tomaszów Lubelski 20 listopada 2015 r.

Treść Rocznego Programu Współpracy jest dostępny poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=104

 W ramach konsultacji wpłynęło 5 formularzy uwag (zgłoszono 1 uwagę przez 1 organizację pozarządową), którą uwzględniono. Pozostałe organizacje przedłożyły formularze stwierdzające brak uwag do proponowanego dokumentu.

W załączniku znajduje się tabela, w której zawarte zostały wszystkie przekazane uwagi wraz ze stanowiskiem Urzędy Gminy Tomaszów Lubelski.

Zestawaienie uwag do Rocznego Programu Współpracy

 


    Tomaszów Lubelski, dn. 15.10.2015 r.


KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie gminy Tomaszów Lubelski i na rzecz społeczności lokalnej gminy, do konsultacji w sprawie programu współpracy Gminy Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy. W związku z nowelizacją w/w ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy, roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Opinie i uwagi do programu współpracy proszę wnosić w oparciu o obowiązujący "Program współpracy Gminy Wiejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015", na załączonym niżej formularzu w terminie do 3 listopada 2015 r. na adres Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29 listopada 9 lub e-mail promocja@tomaszowlubelski.pl Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 5a ust. 4 znowelizowanej ustawy program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera w szczególności: 1. Cel główny i cele szczegółowe programu, 2. Zasady współpracy, 3. Zakres przedmiotowy, 4. Formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, 5. Priorytetowe zadania publiczne, 6. Okres realizacji programu, 7. Sposób realizacji programu, 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, 9. Sposób oceny realizacji programu, 10. Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Formularz do pobrania: 

https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.phpid=104&p1=szczegoly&p2=997268

 

Małgorzata Miecznik-Borkowska
 • LRGD
 • Punkt potwierdzający profil zaufany
 • lgd
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Manager Punktów Adresowych
 • MAIC
 • GOTANIA
 • POLSKA W LICZBACH
 • MIKROPORADY
 • ROZTOCZE WITA
 • STOWARZYSZENIE CZAJNIA
 • SWISS CONTRIBUTION
 • NIWA
 • WFOŚiGW w Lublinie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji "Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego"
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.