Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji - Organizacje pozarządowe - Urząd Gminy Tomaszów Lubelski.

 

Pobierz PDF

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

 

2017 ROK – Oferty złożone w trybie pozakonkursowym

 18.07.2017 r.

Uznając celowość realizacji zadania Program KLUB 2017" LUKS "Tomasovia" przy Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 26 lipca 2016 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego pn.  "Program KLUB 2017"

Formularz uwag

 


23.05.2017 r.

 2. Uznając celowość realizacji zadania Warsztaty rękodzieła ludowego w Przeorsku" Stowarzyszenia "Razem młodzi Przyjaciele".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 maja 2017 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego pn.  Warsztaty rękodzieła ludowego w Przeorsku"

Formularz uwag

  23.05.2017 r.

 1. Uznając celowość realizacji zadania Warsztaty z łucznictwa celuj w lepsza przyszłość" Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego na rzecz rozwoju wsi Sababudia.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 maja 2017 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego pn.  Warsztaty z łucznictwa celuj w lepsza przyszłość"

Formularz uwag2016 ROK – Oferty złożone w trybie pozakonkursowym

 6. Uznając celowość realizacji zadania Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu Klub" LUKS "Tomasovia" przy Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 22 listopada 2016 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego pn.  "Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu Klub"

Formularz uwag

 

5. Uznając celowość realizacji zadania “Program Klub 2016" podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 21 listopada 2016 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego pn.  "Program Klub 2016" 

Formularz uwag

 

4Uznając celowość realizacji zadania “Upowszechnie kultury fizycznej II„ podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 20 października 2016 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnie kultury fizycznej IIGKS Pogoń 96

Formularz uwag

 

3Uznając celowość realizacji zadania “Roztoczańskie miejsce zadumy„ podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października 2016 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Formularz uwag

 

2Uznając celowość realizacji zadania “Upowszechnie kultury fizycznej„ podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 października 2016 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego GKS Pogoń 96

Formularz uwag

 

1Uznając celowość realizacji zadania “Biesiady przy ognisku„ podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia  29  września 2016 roku do Referatu Informacji, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@tomaszowlubelski.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski (decyduje data wpływu do urzędu).

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz na stronie internetowej http://www.tomaszowlubelski.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji. 

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Razem Młodzi Przyjaciele" 

Formularz uwag


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust.3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
 
UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.
 

Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. Do oferty, zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, należy dołączyć:

 • w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski: https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6;
 • na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski: http://www.tomaszowlubelski.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji).
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.
Małgorzata Miecznik-Borkowska
 • LRGD
 • Punkt potwierdzający profil zaufany
 • lgd
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Manager Punktów Adresowych
 • MAIC
 • GOTANIA
 • POLSKA W LICZBACH
 • MIKROPORADY
 • ROZTOCZE WITA
 • STOWARZYSZENIE CZAJNIA
 • SWISS CONTRIBUTION
 • NIWA
 • WFOŚiGW w Lublinie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji "Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego"
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.